Welkom

Wij zijn bewust een kleinschalige praktijk met een gemoedelijke sfeer en een sterke
binding met de directe omgeving, die toegankelijk is zonder verwijzing.

Bestaande uit:
P.Diekerhof, fysiotherapeut
Specialisatie P. Diekerhof

B. Hofsink, fysiotherapeut en sportfysiotherapeut
Specialisatie B. Hofsink